Overblijven

De school is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rond het overblijven. Het overblijven gebeurt in de eigen klaslokalen onder begeleiding van een leerkracht en in de onderbouw is hierbij ook een overbiljfouder aanwezig.

 

Wij zijn nog op zoek naar ouders/ volwassenen die op een vaste dag willen helpen bij de overblijf. Hiervoor kunt een vrijwilligersvergoeding ontvangen. U kunt zich altijd melden bij Martine Boon.

De overblijfouders zijn verenigd in een werkgroep. Deze werkgroep spreekt regelmatig de regels door die tijdens het overblijven gelden, in samenspraak met de directeur.

Daarnaast volgen de overblijfouders 1x per 3 jaar een cursus. 

De kinderen eten een half uur met de leerkracht en een overblijfouder in de klas.

Daarna gaan de kinderen een half uur buitenspelen onder begeleiding van de overblijfmedewerker.