Luizen

Het komt soms voor dat op school luizen worden geconstateerd. De ervaring heeft geleerd dat de hoofdluis moeilijk te bedwingen is. Daarom is het zaak de handen ineen te slaan en de hoofdluis op systematische wijze aan te pakken.
Effectieve bestrijding is alleen mogelijk indien het probleem gezamenlijk (school – ouders) wordt opgepakt en er gelijktijdig behandeld wordt. Zowel ouders als school dragen verantwoordelijkheid.


De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de controle en verwijdering van hoofdluis uit de haren van de kinderen. De school is verantwoordelijk voor de preventieve maatregelen en voor het betrekken van de ouders bij de bestrijding ervan.
 

Hieronder ziet u ons luizenprotocol en het 5-stappenplan van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis.