School Maatschappelijk Werk

Eén ochtend per week is Floor van der Vegt bij ons op school. Zij is onze school maatschappelijkwerkster.
 

Ik stel mezelf graag aan u voor. Mijn naam is Floor van der Vegt. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker. Ik ben in dienst van EXtra +. Als school maatschappelijk werker heb ik diverse taken binnen de school:

  • Het begeleiden en consulteren van de intern begeleider en de leerkrachten, door gesprekken en/of door observaties in de klassen.
  • Gesprekjes met leerlingen over uiteenlopende onderwerpen op sociaal emotioneel gebied waar kinderen tegen aanlopen. Hierbij kunt u denken aan kinderen die gepest worden of kinderen die in een echtscheidingssituatie zitten.
  • Gesprekken met ouders/verzorgers over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over situaties in de opvoeding waar ouders/verzorgers tegen aanlopen.

 

De aanmeldingen voor het schoolmaatschappelijk werk verlopen via de intern begeleider. 

 

De gesprekken met de leerlingen vinden alleen plaats met toestemming van de ouders/verzorgers. Voordat ik in gesprek ga met een leerling heb ik altijd eerst een gesprek met de ouders/verzorgers, hetzij persoonlijk, hetzij telefonisch.

 

Ik ben op donderdagochtend aanwezig op de Parkiet.

 

Met vriendelijke groet,

Floor van der Vegt