Remedial teaching

Er wordt bij ons geen structurele RT gegeven. Wel hebben wij mensen vrij lopen om leerlingen extra te ondersteunen.
Op dit moment is juf Selma aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag om kinderen individueel of in kleine groepjes extra hulp te bieden. Ook juf Cindy (onderwijsassistent) is alle dagen aanwezig om kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden.

 

Dit is meestal op het gebied van rekenen, spelling of lezen.

Dit kan ook pre-teaching zijn. Dit houdt in dat er alvast met de kinderen wordt bekeken welke lessen ze tegen gaan komen komende week. De moeilijke opdrachten worden dan al doorgenomen. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen van de leerling toe en is de kans dat de leerling het werk beter kan maken na de tweede uitleg sterk vergroot.