Dol-fijngroep

Dinsdag 8 september gaat de Dol-fijgroep weer van start.

 

De groepen bestaan uit; *  groep 7 met groep 8

                                     *  groep 5 met de twee groepen 6

 

Er wordt aan de volgende zaken aandacht besteed:

* Het leren leren (met als middel de Spaanse les voor groep 7 en 8)

* Filosoferen

* Plannen

* Techniek

* Programmeren

 

1. De groepen hebben les in de ochtend

2. De les duurt anderhalf uur in plaats van 1 uur

3. De groep komt om de week bij elkaar in plaats van elke week

4. De week dat zij geen Dol-fijngroep hebben worden de leerlingen gecoached door de leerkracht van de Dol-fijngroep

5. Het werk uit de Dol-fijngroep gaat mee de klas in en wordt verwerkt in het zelfstandig werk zodat de leerlijn de gehele week wordt doorgezet.

 

De lestijden van Dol-fijngroep zijn als volgt:

Groep 7/8 dinsdag van 8.30 uut tot 10.00 uur

Groep 5/6/6 dinsdag van 10.30 uur tot 12.00 uur