Beleid tav externe zorg binnen schooluren

Het bieden van passend onderwijs is een taak van de school zelf en zal daarom veelal binnen de school opgepakt kunnen worden. 
De noodzaak voor de inzet extra ondersteuning wordt bepaald door school zelf.
Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Multidisiplinair overleg. Hier kan een onderzoeks-  diagnosetraject aan vooraf gaan door bijv. de IB-er/orthopedagoog, dan wel een onderzoek door Basalt een extern orthopedagogisch/psychologisch bureau.

Als school de noodzaak van RT erkent en dit ook kan onderbouwen richting leerplicht en onderwijsinspectie, maar handelingsverlegen is door bijvoorbeeld schaarse middelen, dan kan de school onder voorwaarden akkoord gaan met externe RT.

 

In sommige gevallen vinden ouders extra ondersteuning fijn voor hun kind. Wanneer ouders dit zelf willen, maar de school vindt deze hulp niet noodzakelijk, zullen ouders deze hulp na schooltijd moeten inzetten.