Welkom in groep 5GMededelingen groep 4G

Huiswerk in groep 4 - juni 2016
Hier vindt u het huiswerk waar de kinderen thuis mee moeten oefenen.


Klassenregels groep 4

Gym in groep 4

Wat hebben de kinderen nodig in groep 4

Weg met die luizenTaal: methode Taal actief
Woordpakketten groep 4
Doelen technisch lezen groep 4
Doelen begrijpend lezen groep 4
Doelen spelling groep 4
Thuis oefenen met spelling

We starten dit jaar met een nieuwe methode om het Technisch Lezen extra te oefenen: Estafette.


Rekenen: methode Pluspunt 3
Doelen rekenen groep 4
Handige rekensites groep 4


Schrijven: methode Pennenstreken
Dit schooljaar leren we de hoofdletters.Extra

* Leuke sites op internet (om thuis te oefenen met rekenen en taal)
Leuke oefeningen: 
http://juflia.yurls.net/nl/page/726053#topboxes
http://leesvriendjes.weebly.com/rekenspelletjes-4.html
http://www.spelletjesplein.nl/taal/